Lettstyrt er satt sammen av moduler med ulike funksjoner. Vi skreddersyr pakker som passer for det enkelte boligselskapet. Se liste over alle moduler under eller ta kontakt for å høre om ulike pakker vi tilbyr. 

Nyheter

Digital oppslagstavle som holder beboere oppdatert på nyheter og varsler fra styret. Inneholder mulighet for å varsle via epost eller sms.

Praktisk info

Husordenrregler, kontaktinfo, og annen informasjon som er relevant for beboere kan samles her.

Samtaler

Epost-kommunikasjon for styret via løsningen. Kommuniser med styret, beboere og leverandører. Alt lagres i løsningen og historikk er søkbart.

SMS

Varsle eller påminnn beboere via SMS. Meldinger kan sendes ut med en gang eller på en gitt dato og klokkeslett.

Styremøter

Kjør hele møteprosessen via Lettstyrt. inneholder innkalling, agendapunkter, referat og digital signering. Alt føres i løsningen og er søkbart er i ettertid.

Oppgaver

Håndter styrerelaterte oppgaver. Opprett, sett ansvarlig, lag frister og meld som utført.

Årsmøter

Inneholder alle steg for å gjennomføre årsmøter. Beboere har tilgang til innkalling og avstemming digitalt og kan “delta” der de er.

Dokumenter

Samle alle dokumenter relatert til styret på et sted. Vi kan bistå med migrering av dokumenter inn i løsningen om ønskelig.

HMS

Gir styret full oversikt over alle aktiviteter, avvik og oppgaver. Etterlev krav  boligselskaper er pålagt i henhold til loven. Vi kan bistå med å sette opp modulen.

Beboere

Et register over eiere, leietagere, pårørende og all relevant info

Økonomi

Meld utlegg eller koble Lettstyrt opp mot regnskapssystem og attester fakturaer direkte fra løsningen.

Leverandører

Hold styr på kontaktpersoner, avtaler, nåværende og tidligere leverandører.

Drift

Kommuniser direkte med driftsansvarlig og hold sammen styr på driftsrelaterte oppgaver. Modulen gir tilgang til dynamiske rapporter på utført arbeid.

Booking

Praktisk kalenderfunksjon for beboere. Kan brukes til fellesarealer, vaskeri, osv.

Skjermbilder fra løsningen

Ta kontakt

Fyll ut skjemaet og bli kontaktet eller ta kontakt direkte på post@lettstyrt.no eller 907 80 541