Samarbeidspartnere

Selskaper som tilbyr Lettstyrt eller leverer tjenester inn i løsningen.

Forretningsfører og samarbeidspartner i Moss som tilbyr Lettstyrt styreverktøy med HMS til lokale boligselskap.

Sikkerhetsledelse leverer risikokartlegging, planverk, rådgivning, kurs og øvelser innen HMS, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. 

Kunnskapshuset BDT Viken er en total leverandør av tradisjonelle regnskaps- og rådgivningstjenester med hovedvekt på å gi våre kunder konkurransefortrinn gjennom bruk av faglige kompetanse, moderne teknologi og solid erfaring.

Gode og systematiske rutiner, samt et riktig og oppdatert regnskap, er første steg på veien til god økonomistyring. Askus jobber på moderne systemer hvor arbeidsoppgaver kan deles med våre kunder etter behov