Ring oss i dag! 907 80 541 salg@lettstyrt.no

Tusen takk for påmeldingen!

Din melding er nå sendt og vil bli behandlet så fort som mulig.

Nedenfor finner du litt mer info og nyttige linker.

Her er litt mer info om vår HMS løsning

 • Svært enkelt og brukervennlig
 • Effektivt og tidsbesparende
 • Tilgang til HMSK med én pålogging
 • Tydelige knapper til moduler og områder i samme skjermbilde - et oversiktlig brukergrensesnitt
 • HMS-arbeidet styres kun fra én side – HMS-plan med oversikt over alle HMS-oppgaver, tidsfrister, ansvar, tilknyttede dokumenter og avviksregistrering
 • Webbasert og tilgjengelig på alle plattformer - mobil, nettbrett og pc/mac
 • Systemkravene i Internkontrollforskriften § 5 er ivaretatt
 • God kontroll og full oversikt over alle oppgaver
 • Avvikssystem som også er knyttet direkte til de faste oppgavene. Full oversikt over uønskede hendelser, nestenulykker, feil og mangler. Tidsforbruk for å melde avvik er maks 1 minutt
 • Varslingssystem for sms og epost. Sikrer rask varsling/informasjon til pårørende, beboere, samarbeidspartnere mv
 • All historikk er lett tilgjengelig og søkbar
 • Gir alle i boligselskapet med tilgang oversikt over HMS-planen og hvordan HMS-arbeidet er organisert med tilhørende HMS-prosedyrer mv
 • Forskjellige tilgangsnivå for systembrukere
 • Dokumentmaler innen HMS-, sikkerhets- og beredskapsområdet, herunder sentral og lokal beredskapsplan, er inkludert. Enkelt å tilpasse og ikke minst tidsbesparende. Sikkerhetsledelse bistår ved behov.
 • Revisjon av systemet og endring av dokumenter er enkelt

Våre åpningstider

Hverdager fra 9-21

Helg fra 12 -18

Benytt gjerne muligheten til å ringe oss på telefon 907 80 541 for en hyggelig prat om dine muligheter!