Priser

Pris varierer ut fra størrelsen på boligselskapet, antall moduler og avtalelengde. Dere velger selv hvilke moduler dere trenger, slik at det blir optimalt for deres boligselskap.

Vil du vite mer om hva Lettstyrt inneholder?

Ta kontakt med oss