Ring oss i dag! 907 80 541 salg@lettstyrt.no
Du er her:
< Tilbake

Dette må styret vurdere i borettslag og sameier.

Styret er ansvarlig for etterlevelse av brannvernloven. Styret må tenke gjennom de problemene som kan oppstå ved en brann: Hvordan skal man for eksempel få ut beboere som sitter i rullestol dersom det brenner? I dette tilfellet er det lurt å ta kontakt med det lokale brannvesenet for å finne gode løsninger.

Rømningsvei skal være ryddig og fri for hindringer. Ting som står lagret i eller i nærheten av rømningsveier gjør det vanskelig å komme ut. Brann og røyk vil kunne utvikles i rømningsveiene og spre seg raskt i bygningen hvis brennbart materiale tar fyr. All lagring i rømningsvei er også til hinder for brann- og ambulansepersonell.

Dører i rømningsveien skal som hovedregel slå ut i rømningsretningen. Dører fra de enkelte boenheter kan imidlertid slå mot rømningsretningen. Alle rømningsveier skal kunne åpnes fra innsiden uten nøkkel. Rømningsveiene bør være godt opplyst og tydelig merket

Det er viktig å kartlegge brannvesenets tilgjengelighet til fasadene i boligområdet. De vanligste hindere er parkerte biler, trange passasjer og brøytekanter/snøhauger.

Et HMS-system er løsningen for styret. Med et HMS-system kan du holde oversikten over forpliktelsene styret har, hva du skal gjøre for å følge dem opp og hvem som skal utføre dem. Lettstyrt leverer et ferdig system som ivaretar brannvern. Et levende HMS-system er nøkkelen til god internkontroll. Husk at alle boligselskap er pålagt å ha et internkontrollsystem.

Previous Brannsikring for borettslag og sameie