Ring oss i dag! 907 80 541 salg@lettstyrt.no
Du er her:
< Tilbake

Må styret ha eiernes samtykke?

 

Generalforsamlingen velger et styre som får fullmakt til å ta seg av den daglige driften i borettslaget. Styret utfører dette på vegne av eierne. Styret tar de daglige og nødvendige avgjørelsene for å holde bygningene og fellesarealene vedlike.

Styret kan gjøre alle vedtak som gjelder små og store vedlikeholdsoppgaver og rehabilitering så lenge arbeider iverksettes for å ivareta bygningenes opprinnelige stand. Er vinduene modne for utskifting, kan styret beslutte utskifting, selv om det er en stor kostnad i forhold til de vanlige vedlikeholdsutgiftene. Uvanlige vedlikeholdsoppgaver, påbygging eller ombygging krever at styret må ha samtykke fra generalforsamlingen eller sameiemøtet.

Styret er ansvarlig for forsvarlig drift av boligselskapet, og må dermed ta alle valg og beslutninger som gjelder sikkerhet og det å ta vare på bygg og tomt som selskapet eier. Hvis det oppdages et avvik på sikkerhetsrunden, er det styret som er ansvarlig for å gjennomføre risikoreduserende tiltak, f.eks ved å forhindre ytterligere skade og bestille utbedring.

Vedtektene sier videre noe om hva som skal besluttes på generalforsamlingen, vi anbefaler alltid å ha oppdaterte vedtekter tilgjengelig for alle.

Innvendig bestemmer eieren selv. I din egen leilighet kan du pusse opp og innrede slik du selv vil, så lenge det ikke gjøres endringer på bærende konstruksjoner, felles rørsystem, ventilasjon eller fellesdelen av elektriske anlegg. Er du i tvil om hva du kan gjøre må du spørre styret.

Previous Hva er et styreverktøy?