Ring oss i dag! 907 80 541 salg@lettstyrt.no
Du er her:
< Tilbake

Er ikke borettslag og sameie fritatt?

Borettslag og eierseksjonssameier sidestilles med virksomheter. De regnes under bransjen eiendomsforvaltning og -utvikling. Ifølge norsk lov er styret pliktig til å følge arbeidsmiljøloven hvis det finnes en eller flere ansatte. Plikten til et systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid ligger på styret. Det daglige ansvaret for utførelse kan delegeres til f.eks daglig leder, men styret er aldri fritatt for det overordnede ansvaret.

Det skilles mellom beboere og ansatte i lovverket. Eksempelvis vil beboere og leietakere ikke omfattes av arbeidsmiljøloven, men vil omfattes av brann- og eksplosjonsvernloven, krav til risikovurdering av fellesareal m.m. Internkontrollen til boligselskapet skal definere dette tydelig.

Skriftlig dokumentasjon er viktig. Det skal gå klart fram når og hvordan ulike forhold risikovurderes og kontrolleres, og hvordan dere skal forebygge, avdekke og rette opp feil. Det skal også være tydelig hvem som har ansvar for alle ledd i kartleggingsarbeidet, vurdering av risiko og gjennomføring av tiltak.

Lettstyrt gjør dette enkelt for boligselskap ved at vi kan levere et ferdig tilpasset HMS system til borettslag og sameier. Vi har også ferdige oppsett for bedrift. Våre systemer ivaretar lovens minstekrav til systematisk HMS og internkontroll.

Next Gjelder GDPR for borettslag og sameier?