Ring oss i dag! 907 80 541 salg@lettstyrt.no
Du er her:
< Tilbake

Hva kreves av styret i et boligselskap?

Borettslag og eierseksjonssameier er underlagt brann og eksplosjonsvernloven. Siden boligstyret representerer eierne, kan vi si at denne lovhjemmelen definerer ansvaret for styret:

§ 6.Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold
Eier av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.

Å forebygge gjøres ved å vurdere alle mulige tilløp til brann, ulykker, eksplosjoner m.m.

  1. Først utfører styret en risikovurdering.
  2. Deretter vurderes risikoreduserende tiltak.
  3. Tiltakene gjennomføres etter gitt prioritet.
  4. Husk å sørge for at tiltakene blir dokumentert.

Risikovurdering og tiltak kan defineres som gjennomført når alt er dokumentert. Styret kan utføre dette selv eller leie inn profesjonelle til å utføre en brannvernrunde.

Ved å sette dette arbeidet i system, kan styret med enkelhet utføre sine lovpålagte plikter. Brannvern er en naturlig del av internkontrollen og det systematiske HMS arbeidet i boligselskapet.

Brannvernrunde bør foretas jevnlig. Hyppigheten kan variere, men en generell regel er at jo større risiko det er for beboere og brukere, jo oftere skal brannvernrunde foretas. Husk også å være i forkant ved endringer som større reparasjoner, varme arbeider, utbygging, renovering m.m.

Next Krav til rømningsveier