Ring oss i dag! 907 80 541 salg@lettstyrt.no
Du er her:
< Tilbake

Må borettslag og sameier ha et HMS system?

 

HMS (helse, miljø og sikkerhet) er en felles betegnelse på krav i internkontrollforskriften. Alle virksomheter i Norge, også boligselskap, plikter å etterleve bestemmelsene. En av dem er plikt til internkontroll og systematisk HMS arbeid. Dette arbeidet skal dokumenteres skriftlig.

Utfordringene ved et systematisk HMS arbeid er mange:

 • Flere forskrifter og lover skal etterleves, plikt til å ha oversikt over lover som gjelder for virksomheten.
 • Alle HMS oppgaver skal dokumenteres.
 • Ansvarlige for HMS byttes av og til ut, noe som krever overlevering av dokumenter og prosesser for å sikre kontinuitet.
 • Det er krav til systematikk og jevnlige oppgaver som skal utføres og loggføres.
 • Påminnelser om oppgaver som ikke er utført kan fort bli borte i en travel hverdag.
 • Jo flere steder man oppbevarer dokumenter og informasjon, eks. epost, papir, skylagring, filer på pc osv. Jo vanskeligere er det å holde oversikten.

Det er ikke lovpålagt å ha et HMS system i form av programvare eller lignende, men det finnes gode grunner til å velge et HMS system:

 

 1. HMS system gjør det enkelt å dokumentere det systematiske HMS arbeidet.
 2. Påminnelser blir ikke borte fra systemet før oppgaven er utført.
 3. Det er enkelt å endre på hvem som er ansvarlig for HMS. Dette sikrer kontinuitet.
 4. Alt på ett sted; kommunikasjon, dokumentasjon og utførelse.
 5. Tidsbesparende. Mye kan utføres på en mobiltelefon. Systemet gir god arbeidsflyt og oversikt.

Lettstyrt leverer et HMS system som er billig, brukervennlig og med ferdige maler tilpasset boligselskap. 

Tags:
Next Systematisk HMS arbeid i borettslag og sameie