Ring oss i dag! 907 80 541‬ jan.erik@lettstyrt.no

HMS og internkontroll for boligselskap

klar til bruk!

Verktøyet vil gjøre det enklere for borettslag og sameier å overholde lover og regler uten å bruke mye tid på innføring og bruk av systemet.

HMS er ikke valgfag, boligselskap har samme krav til dokumentasjon av internkontroll som virksomheter.

 

Klikk på HMS-plan for bilde i stor størrelse

HVA ER INTERNKONTROLL?

Internkontroll er kvalitetssikring. Systematisk oppfølging av HMS i boligselskapet er et grunnleggende krav i internkontrollforskriften. Det handler om følgende prosesser:

 1. Dokumentasjon
 2. Oversikt over aktuelle lover og forskrifter
 3. Hvilke sikkerhetsrutiner som gjelder
 4. Kartlegging og risikoanalyse
 5. Handlingsplan
 6. Gjennomføring av tiltak

Lettstyrt har laget et HMS system som gjør det enkelt å håndtere internkontroll i styret.

HMS prosesser er levende system med mange faktorer. Les vår artikkel om hvordan du kan få HMS prosessene under kontroll.

Lettstyrt for alle skjermtyper

Det eneste HMS verktøyet du trenger

HMS-arbeidet styres fra én side; HMS-planen med oversikt over alle HMS-oppgaver, tidsfrister, ansvar, tilknyttede dokumenter og avviksregistrering.

HMS - visuelt på en arbeidsflate

Alt i samme skjermbilde - tydelig navigering –  et oversiktlig brukergrensesnitt.

Alle oppgaver og avvik tilgjengelig i ett view. Gir brukerne full oversikt og kontroll.

Effektivt og tidsbesparende

Løsningen gjør at styret bruker så lite tid som mulig på HMS-oppfølging.

Svært enkelt og brukervennlig

Markedets mest brukervennlig HMS-system. Enkel navigering og svært få klikk for å logge HMS-arbeidet.

Responsivt

Tilpasset alle enheter og skjermstørrelser. Du kan dokumentere HMS på mobile enheter mens du er på stedet.

Etterlevelse

Systemkravene i henhold til internkontrollforskriften §5 er ivaretatt.
q

Avvikssystem

Full oversikt over uønskede hendelser, nestenulykker, feil og mangler. Tidsforbruk for å melde avvik er maks 1 minutt.
w

Varslingssystem for sms og epost

Sikrer rask varsling/informasjon til beboere, leverandører og andre du knytter til systemet.
U

Søkbar historikk

Lett tilgjengelig og søkbar historikk. Gir svært god dokumentasjon på alle hendelsesforløp.
o

Oversiktlig for styret

Gir styret full oversikt over HMS-planen og hvordan HMS-arbeidet er organisert med tilhørende HMS-prosedyrer mv.

tilgangskontroll

Begrenser tilgang til systemet.
h

Dokumentmaler

Dokumentmaler innen HMS-, sikkerhets- og beredskapsområdet kan bestilles. Enkelt å tilpasse eget boligselskap og ikke minst tidsbesparende. Bistand ved behov.
+

Brukervennlig revisjon

Revisjon av systemet og endring av dokumenter er enkelt.
Z

HMS lederkurs for styret

Lettstyrt tilbyr HMS lederkurs i Oslo i samarbeid med Sikkerhetsledelse AS. Ta kontakt for mer informasjon eller påmelding. Spesielt tilpasset boligselskap.
Eksempel kursinnhold HMS lederkurs

 1. Arbeidsmiljølovgivningen
  • Krav til systematisk HMS-arbeid
  • Roller og oppgaver
  • Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
  • Psykososial og fysisk arbeidsmiljø
  • Kjemisk og biologisk helsefare
  • Kontrolltiltak
  • Arbeid av barn og ungdom
 2. Oppbygging og drift av HMS-systemet
  • Risikovurdering
  • Opplæring
  • Avvikssystem
  • Varsling om kritikkverdige forhold
  • Stoffkartotek
  • HMS-revisjon
 3. Beredskap og krisehåndtering
  • Grunnleggende beredskapsteori
  • Scenariobasert trening - hva gjør vi dersom…?

Ta kontakt i dag!

Grafikk flere skjermtyper som viser at Lettstyrt er responsivt