Ring oss i dag! 907 80 541‬ jan.erik@lettstyrt.no

STYREVERKTØY FOR BOLIGSELSKAP

Brukervennlig styreportal for styret i borettslag og sameier

pakkeløsning for boligselskap

Du kan velge en eller flere pakker. Ta kontakt for tilbud til ditt boligselskap.

I forbindelse med etablering av tjenesten, gjennomfører vi opplæring og tilpasser løsningen for den enkelte kunde. Vi importerer også alle digitale data vi mottar fra kunden som beboerlister, gamle dokumenter og HMS-historikk.

Nyheter

Erstatter behovet for en hjemmeside. Man kan også varsle beboere via epost eller sms om viktige oppslag. Det er svært enkelt å skrive et nytt oppslag - alle klarer dette. Mange styrer vi har vært i kontakt med forteller at de tidligere har hatt en person i styret som oppdaterte hjemmesiden deres. Når denne personen sluttet, var det ingen som hadde kunnskapen for å videreføre dette.

Unngå at dere blir personavhengig på denne måte i ditt styre!

praktisk info

Samme gjelder som for Oppslagstavlen her - alle får til dette. Legg ut infobokser som er relevant for ditt boligselskap. F.eks. kan vedtekter legges ut som ren tekst eller som vedlegg.
Legg ut informasjon om ulike leverandører som beboerne kan kontakte direkte slik at de ikke henvnder seg unødvendig til styret!

samtaler

Denne funksjonen erstatter bruk av mail. All kommunikasjon styret er involvert i lagres i løsningen - om det er med beboere, internt i styret eller med leverandører.  Historikken er søkbar for alle som til enhver tid sitter i styret - uavhengig om man har vært en del av den eller ikke.
Unngå at viktig kommunikasjon blir borte!

SMs

Her kan styret varsle beboerne via SMS. Meldinger kan sendes ut med en gang eller på en gitt dato og klokkeslett. Veldig praktisk med tanke på påminnelser. Systemet kan enkelt skreddersys slik at man kan definere ulike grupper man kan sende til.  Dette kan være bygg, oppganger, etasjer, boligtyper osv. Kvittering for utsendelsen viser de som ikke har mottatt meldingen. Disse kan man enkelt printe ut ferdig flettede skriv til via løsningen.
Minsker drastisk behovet for å legge lapper i postkassene!

styremøter

Hele prosessen med styremøter skjer i denne modulen. Her oppretter man  møter og legger til agendapunkt.  Oppfølgingssaker legges automatisk i egen liste slik at man enkelt fortsetter der man slapp når man tar opp saken til ny behandling. Innkalling og svar på innkallling skjer via Lettstyrt. Referatet føres direkte inn i løsningen og signeres digitalt. Signering kan gjøres via mobilen.

Bli ferdig med hele styremøteprosessen samme kveld som dere har møte!

oppgaver

Samme gjelder som for Oppslagstavlen her - alle får til dette. Legg ut infobokser som er relevant for ditt boligselskap. F.eks. kan vedtekter legges ut som ren tekst eller som vedlegg.
Legg ut informasjon om ulike leverandører som beboerne kan kontakte direkte slik at de ikke henvnder seg unødvendig til styret!

leverandører

Denne funksjonen erstatter bruk av mail. All kommunikasjon styret er involvert i lagres i løsningen - om det er med beboere, internt i styret eller med leverandører.  Historikken er søkbar for alle som til enhver tid sitter i styret - uavhengig om man har vært en del av den eller ikke.
Unngå at viktig kommunikasjon blir borte!

dokumenter

Arkivet for styret. Vi kan også hjelpe nye og eksisterende kunder med migrering av dokumenter til dette arkivet om man ønsker det.

Lett å søke opp dokumenter for styret!

hms

Lettstyrt HMS gir styret full oversikt over alle aktiviteter, avvik og oppgaver. Ansvarlig for aktivitet blir varslet i forkant av frist så ingen ting blir glemt. Etterlev minimumskravet for loggføring og dokumentasjon et boligselskap er pålagt i henhold til loven . All navigering skjer i samme skjermbilde. Enklere blir det ikke.

HMS må være gjennomførbart - altså Lettstyrt!

årsmøter

Hele prosessen med årsmøter skjer i denne modulen. Her ligger det klart for både fysisk og digitalt årsmøte. Beboere har tilgang til innkalling og avstemming via PC og mobil. Referatet føres direkte inn i løsningen og signeres digitalt.

Enkle steg for å gjennomføre møtet, alle punkter du trenger ligger klare!

booking

Her kan beboerne booke gjesterom, gjesteparkering, fellesvaskeri, fellesrom med mer.

Praktisk kalenderfunksjon for beboerne.

økonomi

Her kan du attestere bilag få opp nøkkeltall og andre rapporter knyttet til økonomi.

Styret trenger kun å forholde seg til ett sted for alt styrearbeid og økonomi!

Ta kontakt i dag!

Grafikk flere skjermtyper som viser at Lettstyrt er responsivt