Ring oss i dag! 907 80 541 salg@lettstyrt.no

FUNKSJONER I STYREVERKTØY FOR BOLIGSELSKAP

Brukervennlig styreportal for styret i borettslag og sameier

Åpen løsning for beboere

Ingen innlogging for beboere som kun har leserettigheter.

Sikker innlogging for styret

Kun styret kan redigere innhold i styreverktøyet.

pakkeløsning for boligselskap

Du kan velge en eller flere pakker. Ta kontakt for tilbud til ditt boligselskap.

I forbindelse med etablering av tjenesten, gjennomfører vi opplæring og tilpasser løsningen for den enkelte kunde. Vi importerer også alle digitale data vi mottar fra kunden som beboerlister, gamle dokumenter og HMS-historikk.

w

Kunsten å kommunisere effektivt

Nå ut til alle beboerne med informasjon. Varsle mer effektivt og tilgjengeliggjør informasjon som vedtekter og sesongmessig info m.m.

Oppslagstavle

Erstatter behovet for en hjemmeside. Man kan også varsle beboere via epost eller sms om viktige oppslag. Det er svært enkelt å skrive et nytt oppslag - alle klarer dette. Mange styrer vi har vært i kontakt med forteller at de tidligere har hatt en person i styret som oppdaterte hjemmesiden deres. Når denne personen sluttet, var det ingen som hadde kunnskapen for å videreføre dette.

Unngå at dere blir personavhengig på denne måte i ditt styre!

Praktisk info

Samme gjelder som for Oppslagstavlen her - alle får til dette. Legg ut infobokser som er relevant for ditt boligselskap. F.eks. kan vedtekter legges ut som ren tekst eller som vedlegg.

Legg ut informasjon om ulike leverandører som beboerne kan kontakte direkte slik at de ikke henvnder seg unødvendig til styret!

kontakt

Beboere kontakter styret via kontaktfanen. Forespørsler rutes til ansvarlig person i styret basert på rolleoppsett i løsningen.  All kommunikasjon blir lagret i Lettstyrt. Historikken følger rollen og ikke personen som innehar rollen. Dette gjør at kontinuiteten i styrearbeidet opprettholdes.

Gjør at styret og beboerne har full kontroll på kommunikasjonen!

Samtaler

Denne funksjonen erstatter bruk av mail. All kommunikasjon styret er involvert i lagres i løsningen - om det er med beboere, internt i styret eller med leverandører.  Historikken er søkbar for alle som til enhver tid sitter i styret - uavhengig om man har vært en del av den eller ikke.

Unngå at viktig kommunikasjon blir borte!

sms

Her kan styret varsle beboerne via SMS. Meldinger kan sendes ut med en gang eller på en gitt dato og klokkeslett. Veldig praktisk med tanke på påminnelser. Systemet kan enkelt skreddersys slik at man kan definere ulike grupper man kan sende til.  Dette kan være bygg, oppganger, etasjer, boligtyper osv. Kvittering for utsendelsen viser de som ikke har mottatt meldingen. Disse kan man enkelt printe ut ferdig flettede skriv til via løsningen.

Minsker drastisk behovet for å legge lapper i postkassene!

Beboere

Her ligger alle boenhetene og alle registrerte personer  - nåværende og tidligere –  som er knyttet til den enkelte boenhet. Dette kan være eiere, leietakere, pårørende osv. Hva slags informasjon som skal knyttes til den enkelte boenhet kan skreddersys. Dette kan være parkeringsplasser, boder, tegninger og andre dokumenter, ulike nr-sekvenser for enheten, boligtype osv. På personer i systemet registreres kontaktinfo og de ulike rollene personen har. Tilganger og hva slags info man mottar styres via disse rollene.

Søk opp beboere eller boenheter for å finne informasjon superraskt!

HMS

Lettstyrt HMS gir styret full oversikt over alle aktiviteter, avvik og oppgaver. Ansvarlig for aktivitet blir varslet i forkant av frist så ingen ting blir glemt. Etterlev minimumskravet for loggføring og dokumentasjon et boligselskap er pålagt i henhold til loven . All navigering skjer i samme skjermbilde. Enklere blir det ikke.

HMS må være gjennomførbart - altså Lettstyrt!

møter

Hele prosessen med styremøter skjer i denne modulen. Her oppretter man  møter og legger til agendapunkt.  Oppfølgingssaker legges automatisk i egen liste slik at man enkelt fortsetter der man slapp når man tar opp saken til ny behandling. Innkalling og svar på innkallling skjer via Lettstyrt. Referatet føres direkte inn i løsningen og signeres digitalt. Signering kan gjøres via mobilen.

Bli ferdig med hele styremøteprosessen samme kveld som dere har møte!

Dokumenter

Arkivet for styret. Vi kan også hjelpe nye og eksisterende kunder med migrering av dokumenter til dette arkivet om man ønsker det.

Lett å søke opp dokumenter for styret!

Leverandører

Her oppretter man leverandørkort med all nødvendig informasjon om den enkelte leverandør og leveranse. Vedlegg som kontrakter, serviceavtaler osv legges her. Varsel for utløp av avtaler legges inn slik at styret får påminnelse når avtaler skal reforhandles. Kontaktpersoner legges til enkelte leverandør med kontakt informasjon.  Kommuniserer enkelt med leverandører via Lettstyrt. Gjør det enkelt for sittende styre og nye styremedlemmer som kommer inn.

Samle all informasjon om leverandørene på ett sted!

Oppgaver

Her legger styret inn oppgaver og fordeler ansvaret internt i styret. Ansvarlig varsles før frist slik at ingen ting blir glemt. Oppgaver oppdateres fortløpende slik at man har en logg for hvorfor ting blir som det blir. Alle i styret har tilgang til alle oppgaver - både nye og gamle. Styrets medlemmer får varslinger slik at man enkelt holder seg oppdatert og kan kommentere tilbake.  Man kan også knytte personer utenfor styret til oppgaver som leverandører og beboere.

Bruk oppgaver slik at styret kan behandle ting fortløpende og dermed få færre punkter på styremøtene!

Booking

Her kan beboerne booke gjesterom, gjesteparkering, fellesvaskeri, fellesrom med mer.

Praktisk kalenderfunksjon for beboerne.

SØKEFUNKSJON

Søkefunksjonen er lett tilgjengelig på de fleste sider. Den er også tilgjengelig for beboere og de får kun treff på dokumenter som styret gir tilgang til. Resultatet filtreres på kategori og hvilken funksjon de tilhører.

nettbasert

Lettstyrt vil forandre måten styret jobber på. For alltid. Alt på ett sted, alltid tilgjengelig, alltid kontroll

funksjoner

Lettstyrt leveres med  totalt 11 funksjoner.  De kan benyttes hver for seg eller samlet. Vi hjelper deg med forslag til funksjoner og innhold

enkelt

Markedets mest brukervennlige styreverktøy. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle tjenesten for å forbedre brukeropplevelsen

Ta kontakt i dag!

Grafikk flere skjermtyper som viser at Lettstyrt er responsivt