Ring oss i dag! 907 80 541‬ jan.erik@lettstyrt.no

FAQ ofte stilte spørsmål for boligselskap

GRUNNLEGGENDE OM STYREVERKTØY

Hva er et styreverktøy?
Styreverktøyet består av flere moduler som samlet ivaretar behov for kommunikasjon, informasjon og dokumentasjon. Styret har full kontroll over innhold og historikk. Brukervennlig og tidsbesparende. Styreverktøy fra Lettstyrt er en nettbasert programvare. Det krever ingen nedlasting eller installasjon. Innlogging skjer i nettleseren på din enhet mens endringer du utfører skjer på vår server. Vårt styreverktøy er responsivt og fungerer like bra på pc/mac, nettbrett og mobil.
Hvem er vår typiske kunde?
Lettstyrt har kunder over hele Norge og Sverige. Dette er alle type boligselskaper som borettslag, sameier og aksjeleiligheter. Minste er på 6 boenheter og det største på over 600. Kundene våre har 1 til 8 moduler avhengig av det behovet de har. Alle boligselskap er litt ulike, selv om mye også er likt. Kundene våre er i alle aldre, og det er veldig hyggelig å se de som er litt «godt voksne» med muligens litt «dataangst eller tasteskrekk», bli glad i løsningen vår.  Det har vært viktig for oss å lage et verktøy som alle kan bruke uten å være ekspert.

HMS

Hva er HMS?
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en samlebetegnelse på arbeid med helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø, sikkerhet og trygghet for ansatte og brukere. Tilrettelegging for HMS skal forebygge skader og miljøforstyrrelser, sikre virksomheters ansatte et sunt arbeidsmiljø, og sikre beboere og brukere av bygg og anlegg et godt ute- og innemiljø.
Hva skal dokumenteres?
Styret skal dokumentere og loggføre det løpende arbeidet med HMS. Dette er typiske ting som HMS-runder, revideringer av sikkerhetsvurderinger og kontroller av heis, garasjeporter, lekeplasser, brannvern osv. som utføres av leverandører. Styret skal også dokumentere opplæring av styrets medlemmer i HMS og verktøyet de bruker for å loggføre arbeidet. Styrets leder skal også ha gjennomført HMS-kurs. Avvik skal også loggføres og følges opp.  Melder skal bli informert om tiltak og resultatet av disse.
Hvor finner jeg mer informasjon om HMS?
Arbeidstilsynet har god informasjon om plikter og forskrifter. Der finner du også gode råd om hvordan man kommer  igang med HMS. Se https://www.arbeidstilsynet.no/hms/internkontroll/ for mer info.
Hva er internkontroll?
Styret plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i boligselskapet. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring. HMS arbeid skal dokumenteres skriftlig.
Er alle boligselskap pålagt internkontroll?
Alle boligselskap er pliktig i henhold til norsk lov å gjennomføre internkontroll. Det som er viktig er å ta tak i de aller viktigste elementene slik man ivaretar minimumskravet. HMS behøver ikke være veldig komplisert og mye handler om sunn fornuft.  
Hva skjer hvis jeg mangler internkontroll?
Ved brudd på regelverket kan myndighetene gi pålegg om å rette opp forholdet innen en viss frist. Hvis pålegget ikke etterkommes innen fristen, kan selskapet bli ilagt dagbøter som løper til pålegget er oppfylt. I alvorlige tilfeller kan det også bli snakk om forurensingsgebyr og politianmeldelser. Mangelfulle rutiner kan føre til problemer med forsikringsoppgjør i et skadetilfelle.  

DEMONSTRASJON AV STYREVERKTØY

Hvor lang tid tar en demonstrasjon?
En demo av Lettstyrt tar fra 5-20 minutter litt avhengig av antall moduler man vil se på.
hvorfor er demonstrasjon av styreverktøy nettbasert?
Dette er den raskeste måten å sjekke ut hvordan Lettstyrt kan forenkle din styrehverdag. Vi kan vise løsningen til flere samtidig. Ønsker dere at vi kommer til dere på et styremøte kan vi også gjøre det. Uansett koster en demo ingen ting.
hva trenger jeg av teknisk kunnskap og utstyr for å kunne se demonstrasjonen?
Så lenge du har nettilgang og  mobil, nettbrett eller PC/Mac, kan vi vise deg Lettstyrt. Du får lenke på epost du klikker på og dermed tilgang til å se skjermen til vår medarbeider som viser deg løsningen. Tale kan gjøres via pc eller telefon.

TEKNISK OM STYREVERKTØY

Fungerer Lettstyrt på mobil og nettbrett?
Ja, Lettstyrt kan brukes på alle plattformer. Vi anbefaler nettleserne Firefox, Chrome og Safari.
HVORDAN ER SIKKERHET OG PERSONVERN IVARETATT?
Lettstyrt følger datatilsynets oppfordringer på for sikring av data og personvern. Vi har også i forkant av inntredelse av GDPR som er det nye strengere europeiske kravet til personvern, sørget for at Lettstyrt er godt innenfor reglementet.
HVILKE TEKNISKE FERDIGHETER KREVES FOR Å BENYTTE LETTSTYRT?
Vårt hovedmål har vært å lage det mest brukervennlige styreverktøyet på markedet. Dette kan brukes av alle! I tillegg gjennomfører vi opplæring av styret og gjør det som trengs for at styret kommer i gang. Er en noen som ønsker litt ekstra bistand, får de det uten tillegg i prisen.
Hvor ligger dataene og kan jeg hente de ut fra lettstyrt?
All data ligger lagret i skyen og den eies av kunden. Det gjøres backup hver natt for sikkerhet. Om noen ønsker å avslutte tjenesten vil alt bli eksportert i PDF eller annet egnet format.

Ta kontakt i dag!

Grafikk flere skjermtyper som viser at Lettstyrt er responsivt