Ring oss i dag! 907 80 541‬ jan.erik@lettstyrt.no

HMS og internkontroll for bedrift

Visuelt enkelt og brukervennlig verktøy for bedrift - HMS og internkontroll

klar til bruk!

Verktøyet vil gjøre det enklere for virksomheter å overholde lover og regler uten å bruke mye tid på innføring og bruk av systemet.

Klikk på HMS-plan for bilde i stor størrelse

HVA ER INTERNKONTROLL?

Internkontroll er kvalitetssikring. Systematisk oppfølging av HMS i bedriften er grunnleggende i internkontroll. Det handler om følgende prosesser:

 1. Dokumentasjon
 2. Oversikt over aktuelle lover og forskrifter
 3. Hvilke sikkerhetsrutiner bedriften har
 4. Kartlegging og risikoanalyse
 5. Handlingsplan
 6. Gjennomføring av tiltak

Lettstyrt har laget et HMS system som gjør det enkelt å håndtere internkontroll i din bedrift.

HMS prosesser er levende system med mange faktorer. Les vår artikkel om hvordan du kan få HMS prosessene under kontroll.

Grafisk fremvisning av person som arbeider med HMS og krisehåndtering system

Pris for HMS og krisehåndtering

Det eneste HMS bedrift verktøyet du trenger

HMS-arbeidet styres fra én side; HMS-planen med oversikt over alle HMS-oppgaver, tidsfrister, ansvar, tilknyttede dokumenter og avviksregistrering. Krisehåndtering styres fra samme sted.

HMS - visuelt på en arbeidsflate

Alt i samme skjermbilde - tydelig navigering –  et oversiktlig brukergrensesnitt.

Alle oppgaver og avvik tilgjengelig i ett view. Gir brukerne full oversikt og kontroll.

Effektivt og tidsbesparende

Løsningen gjør at de ansatte bruker så lite tid som mulig på HMS-oppfølging og mer tid på det som er inntektsbringende for bedriften.

Svært enkelt og brukervennlig

Markedets mest brukervennlig HMS-system. Enkel navigering og svært få klikk for å logge HMS-arbeidet.

Responsivt

Tilpasset alle enheter og skjermstørrelser. Du kan dokumentere HMS på mobile enheter mens du er på stedet.

Etterlevelse

Systemkravene i henhold til internkontrollforskriften §5 er ivaretatt.
q

Avvikssystem

Full oversikt over uønskede hendelser, nestenulykker, feil og mangler. Tidsforbruk for å melde avvik er maks 1 minutt. Ansatte kan melde anonymt om ønskelig.
w

Varslingssystem for sms og epost

Sikrer rask varsling/informasjon til ansatte, pårørende, kunder, samarbeidspartnere og andre du knytter til systemet.
U

Søkbar historikk

Lett tilgjengelig og søkbar historikk. Gir svært god dokumentasjon på alle hendelsesforløp.
o

Oversiktlig for alle i organisasjonen

Gir brukere med tilgang full oversikt over HMS-planen og hvordan HMS-arbeidet er organisert med tilhørende HMS-prosedyrer mv. Ansatte har begrenset tilgang der de finner info om HMS for sin arbeidsplass. De melder også avvik her.

Tilgangskontroll

Forskjellige tilganger for systembrukere og ansatte.
h

Dokumentmaler

Dokumentmaler innen HMS-, sikkerhets- og beredskapsområdet, herunder sentral og lokal beredskapsplan, er inkludert. Enkelt å tilpasse egen virksomhet og ikke minst tidsbesparende. Bistand ved behov.
+

Brukervennlig revisjon

Revisjon av systemet og endring av dokumenter er enkelt.
Z

HMS lederkurs

Lettstyrt tilbyr HMS lederkurs i Oslo i samarbeid med Sikkerhetsledelse AS. Ta kontakt for mer informasjon eller påmelding.
Kursinnhold HMS lederkurs

 1. Arbeidsmiljølovgivningen
  • Krav til systematisk HMS-arbeid
  • Roller og oppgaver
  • Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
  • Psykososial og fysisk arbeidsmiljø
  • Kjemisk og biologisk helsefare
  • Kontrolltiltak i virksomheten
  • Arbeid av barn og ungdom
  • Advarsler i arbeidsforhold
 2. Oppbygging og drift av HMS-systemet
  • Risikovurdering
  • Opplæring
  • Avvikssystem
  • Varsling om kritikkverdige forhold
  • Stoffkartotek
  • HMS-revisjon
 3. Beredskap og krisehåndtering
  • Grunnleggende beredskapsteori
  • Scenariobasert trening - hva gjør vi dersom…?
Grafisk bilde av person som benytter HMS og krisehåndtering system

Integrer sikkerhet, beredskap og krisehåndtering som en del av HMS-systemet

HMS-arbeidet lever ofte sitt «eget liv», uavhengig av sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. En helhetlig risikostyring, hvor alle fire områdene er samkjørt, gir et samlet risikobilde og en bedre oversikt over forebyggende og risikoreduserende tiltak. Dette vil bidra til at det blir enklere å velge og dimensjonere kosteffektive kombinasjonsløsninger av menneskelige, teknologiske og organisatoriske sikringstiltak, og ikke minst revidere systemet med mål om å fastslå om det er overensstemmelse mellom gjeldende krav og det faktiske HMS-, sikkerhets- og beredskapsnivået.

Logo NHO

HMS lønner seg

Arbeidsplassen er først og fremst en arena for verdiskaping:

For å få god effekt av arbeidsmiljøtiltak, må man se på hvordan man kan optimalisere arbeidets organisering og innretning for å fremme både produksjonen og den enkeltes arbeidsforhold og –innhold, slik at man i sum oppnår gode synergier.

-NHO

Kilde: Artikkel på Arbinn.nho.no

Jeg ønsker å lese mer om..

priser

Løsningen tilpasses din bedrift. Les mer om våre priser og tjenester.
Håndteringen av kontorhotellet er blitt enklere. Tjenesten håndterer booking av møterom, kommunikasjon og info mot leietagere
GEIR SKARI

DAGLIG LEDER, NO10 KONTORHOTELL

Kontakt oss