Ring oss i dag! 907 80 541 salg@lettstyrt.no

General data protection regulation - GDPR system for bedrifter

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter

Hva er GDPR?

Lovverket gir nordmenn og europeere en lang rekke rettigheter når noen vil lagre informasjon om oss: Rett til å vite hva som blir lagret, samtykke før det brukes og kun data som er strengt tatt nødvendig. Du får rett til å endre informasjon, rett til å bli slettet, hente ut dataene dine, og til å ikke bli automatisk profilert.

Lettstyrt bygger nå en ny tjeneste for virksomheter som trenger et GDPR system. Verktøyet er basert på vår brukervennlige plattform.

Grafisk illustrasjon av GDPR system på dataskjermer
Grafisk bilde av person som peker på dataskjermer GDPR

Lettstyrt utvikler ny tjeneste

Vi vet at mange bedrifter trenger et enkelt verktøy for å håndtere det nye lovverket. Lettstyrt utvikler i disse dager et svært brukervennlig system for GDPR.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for informasjon om lansering

Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk forkortet GDPR) er en forordning som skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU). Det omhandler også i noen grad behandling som skjer utenfor EU eller overføring av personopplysninger ut av EU.

Forordningen trer i kraft 25. mai 2018. Den avløser da personverndirektivet. Den får da direkte virkning i medlemslandene, og krever altså – i motsetning til direktiver – ikke nasjonal lovgivning.

Forordningen utvider virkeområdet for EUs personvernlovgivning ved at det også dekker alle utenlandske selskaper som behandler data om innbyggere i EU. Ved å skape et felles regelverk i EU blir det enklere for virksomheter å følge reglene. Det legges opp til et strengt vern, og brudd kan medføre strenge straffer på opptil 4% av en den samlede omsetningen til virksomheten.

Kilde: Wikipedia